توضیح در مورد دستورالعمل جدید بانک مرکزی

73
73 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بانک مرکزی اخیرا دستورالعملی در مورد چک های برگشتی صادر کرده. که توضیحش میدهم