آموزش زبان انگلیسی بیماری ها

200

در این ویدیو بیماری های کاربردی به زبان انگلیسی همراه با تصاویر و تلفظ آن توضیح داده شده است