شاملی : بدون هماهنگی شخصی دیگری را به عنوان سرپرست معرفی کردند

65

صحبت های آقای شاملی رئیس سابق هیئت ورزش های همگانی کرمانشاه در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق این فدراسیون

لحظه
لحظه 243 دنبال کننده