تیزرضداخلاقی مک دونالد

427
دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال‌ کننده
427 بازدید
اشتراک گذاری

تیزرمکدونالدزوجی رانشان میدهدکه دلخوری دارندمردبرای ماهیگیری می رودوکوسه به جای اینکه مردراشکارکندمکدونالدرامی خورد،مرددرمرتبه بعدی همسرش راباخودبرای ماهیگیری می بردوبرای انتقام مکدونالدرابه دست اومیدهدتاکوسه اوراشکارکند،دربطن شوخی بامزه متاسفانه یک مساله غیرانسانی،غیراخلاقی وضدخانواده استکه نشان میدهدجامعه سرمایه داری برای افزایش فروش به هیچ ارزشی پایبندنیست آموزشگاه سینمایی دارالفنون1-66573000

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده