تیزر فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

1,256

درباره یک حاشیه شهری پر جرم و جنایت است از نگاه یک جنایتکاری که تاکنون مرتکب جنایت نشده است.

فیلم چین
فیلم چین 9 دنبال کننده