پاس گل های فوق العاده⚽️

170

پاس گل های عالی که باورش برای آدم سخت هست

لامپ صد
لامپ صد 7.1 هزار دنبال کننده
امیرحسین

امیرحسین

1 ماه پیش
از همه هنرمندانه تر به نظرم پاس گل لمپارد به دروگبا بود