از پپسی تا تبلیغ لوازم آرایشی هندی !!!

7,550

ما برگشتیم!!!!! تبلیغات تلوزیونی کشور هند - دهه 1990

ایده میده
ایده میده 483 دنبال کننده