واکنش خداداد عزیزی به عکس های مختلف

82

خرید پیراهنهای هواداری تیم ملی ایران، پرسپولیس و استقلال:

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.9 هزار دنبال کننده