خلاصه بازی پورتو 4-لوکوموتیو مسکو 1(97/8/15)

160

خلاصه بازی دیدنی و پر گل پورتو با لوکوموتیو مسکو در لیگ قهرمانان اروپا.