جراحی ایمپلنت فوری|کلینیک مدرن

196

در این ویدیو جراحی ایمپلنت فوری به نمایش گذاشته شده است. جراحی ایمپلنت فوری الزامات خاص خود ا دارد و افرادی ک کاشت ایمپلنت یک روزه انجام میدهند باید استخوان فک مناسبی داشته باشند و تحلیل استخوان نداشته باشند برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید کلینیک تخصصی ایمپلنت https://dmcc.pro/services/implant/