روزبه علی آبادی: بازار بورس سقوط نخواهد کرد.

1,160
روزبه علی آبادی
روزبه علی آبادی 8 دنبال‌ کننده