بگما- تیزر-نعمت زاده: احمدی نژاد اعتقادی به مشورت ندارد

2,450
فرشید بهرامی فرد

فرشید بهرامی فرد

8 ماه پیش
احمدی نژاد اعتقادی به مشورت با خائنین و خبیثین و نا هلان و نامسلمانان نداشت