رم ایتالیا

88

شهری با تمدنی ۲۵۰۰ ساله و تاریخی پر فرازو نشیب و کلکسیونی از مجسمه های بی نظیر یکی از مقاصد اصلی توریست ها و گردشگران است. رم پایتخت ایتالیا، مظهر زیبایی و اوج هنر معماری، زادگاه میکل آنژ و داوینچی در قاب هیچ دوربینی نمی گنجد. تنها می توان دقایقی به تماشای گوشه هایی از آن نشست و لذت برد.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…