آگهی بازرگانی به سبک بادآباد

438

آیتم آگهی بازرگانی بادآبادی با حضور مهزیار آزادی

badabadtv
badabadtv 30 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…