پینه شالوار یا قبرستان شادباد مشایخ تبریز

240

قبرستان شادباد مشایخ معروف به پینه شالوار (در تبریز) یکی از قدیمی ترین قبرستان های توریستی در کشور میباشد که بخاطر سنگ قبرهای شیر نشان و وجود قبر شاه سلطان اویس و برخی ادبا و شعرای قدمی در این مکان معروف میباشد.گروه کبود ملک تبریز ، باتوجه به چشم اندازها و نیازهای جامعه و ضرورت تسهیل نمودن امر خرید و فروش برای خریداران و فروشندگان محترم و نیز بهره بردن از قابلیت های بسیاربالای موجود در اینترنت و فضای مجازی ، قسمت عمده ی فعالیت خود را معطوف به این بخش نموده است .