۶۰ ثانیه: حمله سایبری به مراکز داده ایران توسط هکرها

1,360

در ۶۰ ثانیه ی امروز شنبه ۱۸ فروردین به گزارش مالی سه ماهه ی اول ۲۰۱۸ سامسونگ، جزئیات حمله ی سایبری به پایگاه های داده ی ایران و فیلتر شدن تلگرام در روسیه در آینده ی نزدیک می پردازیم.