حمله حوثی ها به نیروهای ائتلاف سعودی با موشک ضدتانک 2018

384
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

حمله حوثی ها به ائتلاف سعودی با موشک هدایت شونده ضدتانک 2018

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده