5 سبقت برتر مسابقه فرمول دو - گرندپری آذربایجان 2019

178

موتوراسپورت ایران - 5 سبقت برتر مسابقه فرمول دو در گرندپری آذربایجان 2019

filimo
اتاق تاریک
%92
فیلم داستان زندگی زن و شوهری است به نام فرهاد و هاله که به همراه فرزند خردسالشان به تازگی به یکی از شهرک های تازه تأسیس اطراف تهران نقل مکان کرده اند و به واسطه زندگی در این محله روال زندگی شان دست خوش تغییراتی می شود.