آموزش تکنیک پا ، قسمت سوم

2,285

از سری آموزش های کمپانی ویگتور. در این قسمت به آموزش حرکت در زمین بصورت قطری پرداخته می شود. با زیرنویس فارسی