جنسها را از خارج وارد کنید

2,155

شعر طنز محمدرضا شکیبایی زارع اجرا شده در سیزدهمین شب طنز انقلاب اسلامی- نطنز13 28 بهمن 97 - - حسینیه هنر تهران