طرح مفهومی مایکروسافت بند

4,368

با مایکروسافت بند خمیده چطور هستید؟ دکتر گجت را به یاد دارید؟ ساعت هوشمندی که به یک کامپیوتر نیز تبدیل می شود. این رویای طراحی است که شاید در آینده به واقعیت بدل گردد.

وینفون
وینفون 976 دنبال کننده