کلیپ "عید غدیر علی فانی"

746

کلیپ "عید سعید غدیر خم" با صدای: علی فانی تدوین: سید احسان طالقانی تهیه شده در کانون هنر و رسانه گراف به سفارش: خیریه بیمارستان الزهرا (س)