اتفاقی عجیب در یکی از مراکز درمانی حمیدیه

1,259

 مردم سرصف منتظر نشستند دکتر و پرستارها مشغول جشن!

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده