شعبده و منتال

668
پدرام آرامیس
پدرام آرامیس 8 دنبال‌ کننده

اجرای خاصی از شعبده و تردستی و عملیات منتال بازیهای ایلوژن و استیجی همراه اموزش