نمایشگاه بین المللی املاک با حضور راهنمای همشهری

90

صحبتهای یکی از غرفه داران نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات در خصوص برگزاری این نمایشگاه و نقش راهنمای همشهری در معرفی برندها و بازخورد آگهی در این رسانه