روز جهانی چپ دستان

186

روز جهانی چپ دستان،افراد معروف چپ دست و مشکلاتی که چپ دستان دارند

Galehdaria
Galehdaria 0 دنبال کننده