کدام ژنرال #ایرانی جلوی تجزیه عراق را گرفت؟

1,404

کدام ژنرال #ایرانی جلوی تجزیه عراق را گرفت؟ به روایت کارشناس تجزیه طلب!

کاوش مدیا
کاوش مدیا 340 دنبال کننده