تقویت عضلات باسنی برای بزرگ کردن باسن

2,589
مجله علم ورزش
مجله علم ورزش 116 دنبال‌ کننده

هر چند که خیلی از موارد شکل و فرم باسن به ژنتیک ربط دار، اما دلیلی نیست که بتواند مانع شما شود تا نتوانید باسن تان را فرم دهید و آن را آنطورکه می‌خواهید و دوست دارید، داشته باشید. اگر آماده هستید پس تمرینات تصویری تقویت عضلات باسن و ران را مشاهده کنید.