فیسبوک و سیاست‌های دولت آمریکا

72
مصطفی امیری
مصطفی امیری 72 دنبال‌ کننده

آیا میدانید در فیسبوک چه خبر است؟ چرا اطلاعاتی که ما پاک میکنیم، فقط از دید ما مخفی می شود!؟