آیاشده تابحال یتیمی بیزبان رابنوازی آنگونه که غم مرگ مادررافراموش کند؟ا!

278
helenrose110
helenrose110 324 دنبال‌ کننده

آیا شده تابحال یتیمی بیزبان را بنوازی آنگونه که غم مرگ مادر را فراموش کند؟! اگر چنین است بدان که تو را عرشیان عالم بالا می ستایند!

helenrose110
helenrose110 324 دنبال کننده