شعر طنز: کسب قدرت برای بابا شد / ارث بابا برای ماها میز

1,162

شعرخوانی طنز حمید اسماعیلی در رویداد در حلقه رندان تیرماه ۹۸ در حوزه هنری انقلاب اسلامی