Havali - پل میان‌بر است - بزودی شماره جدید مجله حوالی

30
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 10.7 هزار دنبال‌ کننده

پل میان‌بر است، به‌ظاهر پیونددهندۀ دو فضا؛ اما در این حوالی، پل‌ها گسست‎دهنده‌اند و آشکارکنندۀ شکاف. شکافی که مدام و پیوسته بیشتر می‌شود. پل‌هایی که تجسم توسعه‌اند، جماعتی را نمی‌بینند و جا می‌گذارند.

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 10.7 هزار دنبال کننده
مانکن - قسمت 14
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 14