گفتگوی سینماگر با هوشنگ گلمکانی-قسمت سوم ( بازیگر )

539

گفتگوهایی متفاوت در سینماگر درباره هنر و فن بازیگری با صاحب نظران و اهل فن در صنعت بازیگری. www.cinemagar.com

سینماگر
سینماگر 25 دنبال کننده