ناگفته های بشیر حسینی از محدودیت ویژه عصر جدید

1,449
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

توضیحات بشیر حسینی درمورد برنامه استعداد یابی ایرانی که محدودیت های فراوان داشت

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده