نگهبان تنگه#طرح شکست خورده امارات و عربستان

551

طرح شکست خورده امارات و عربستان برای خنثی کردن نفوذ ایران در تنگه هرمز چه بود؟