پرورش مرغ بومی تخم گذار با حمایت بنیاد علوی در لنده

1,746

صدیقه کریم پور یکی از چند نفری بود که ایده پرورش مرغ بومی تخم گذار را در نخستین مسابقه ایده های برتر مشاغل روستایی بنیاد علوی مطرح کرد و پس از تائید بنیاد علوی با دادن تسهیلات از طرح وی جهت شتغال حمایت کرد.

بنیاد علوی
بنیاد علوی 14 دنبال کننده

Marly (به سوی اپکس پرداتور)

Bmarly
13 36.6 هزار بازدید کل

ترسنات ترین بازیه 2019

arvx
32 56.4 هزار بازدید کل

pubg ba moraba | @deliriumtv

DeliriuMo
24 154.4 هزار بازدید کل