آشنایی با «میدان فردوسی» در پایتخت ایتالیا

78
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

در پایتخت ایتالیا، میدانی به نام شاعر پرآوزه ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی نام گذاری شده است. 

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده
تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo