دیدار مدیران ارتباطات استان ایلام با امام جمعه ایلام

312

دیدار مدیران حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات استان ایلام با نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه استان ایلام