رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای «بی‌خریدار» از معینی کرمانشاهی

900

شعر: سخن‌سالار معینی کرمانشاهی؛ اجرا: میترا الهیاری؛ ادیت: فرداد عظیمی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava