گرداندن دو شرور محله طبرسی در محل جرم . مشهد

677
۩ ۩ ۩ زلزله(10ریشتری)۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ زلزله(10ریشتری)۩ ۩ ۩ 8.5 هزاردنبال‌ کننده
677 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دو جوان شرور که با ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی محله طبرسی، نیمه شب اقدام به شکستن شیشه خودرو اهالی نمودند، در محل جرم خود گردانده شدند.