روز اربعین، مسجد جامع یزد، جمع کردن چادر مراسم

292

روز اربعین، مسجد جامع یزد، جمع کردن چادر مراسم، در انتهای روز اربعین چادر مراسم را جمع می کنند، برای این کار مردان شهر به کمک می آیند. این روز تنها روزی است که می توان پشتبام مسجد را دید

wkaemena
wkaemena 6 دنبال کننده