ظرفيت نيروگاه هاي برقابي کشور (هفته دولت 1)

69

در اين ويدئو آمار نيروگاه هاي برقابي کشور از ابتداي انقلاب تاکنون بررسي شده است.

وزارت نیرو
وزارت نیرو 102 دنبال کننده