دیرین دیرین - ٣تاد بحران

4,411

این قسمت دیرین دیرین را چند سال پیش ساخته ایم، اما متاسفانه هنوز موضوعیت دارد و قابل پخش است. واقعاً تا کِی باید شاهد تکرار بحرانِ "مدیریت ِ بحران" باشیم؟ https://www.instagram.com/dirindirincartoon https://t.me/dirindirin دانلود: http://dirindirin.com/?vdownload=14090 https://www.klipix.com/m/198

دیرین دیرین DirinDirin
دیرین دیرین DirinDirin 14.1 هزار دنبال کننده