شستشوی لوله - واترجت فوق فشار قوی

201

باز کردن و شستشوی لوله ها با استفاده از دستگاه واترجت صنعتی با اعمال آب پر فشار در کمترین زمان انجام می گیرد. شرکت منیب : 88999500-021

شرکت منیب
شرکت منیب 18 دنبال کننده