نتیجه نهایی وستهام 1 - 0 آرسنال

308
آرین اول
آرین اول 28.5 هزاردنبال‌ کننده
آرین اول
آرین اول 28.5 هزار دنبال کننده