احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در گلستان شهدا

119

مراسم احیای بیست و یکم ماه رمضان، به همراه آیین معنوی و روحانی دعاهای افتتاح، جوشن کبیر، ذکر استغفار و قرآن به سر در گلستان شهدا اصفهان برگزار شد.