حمله به نفت کش ها در دریای عمان کار چه کسی است؟

6,687

به نظر شما حمله به نفت کش ها در دریای عمان کار چه کسانی بوده و چه منافعی برای آنها داشته؟؟

ویدئو گردی
ویدئو گردی 11.6 هزار دنبال کننده