شرکت های تازه تاسیس مراقب امور مالیاتی خود باشند

997
997 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

هر شرکت تازه تاسیس،پس از ثبت شرکت مستلزم تشکیل پرونده مالیاتی می باشد.شما در این ویدیو می توانید با مطالب کاربردی در این زمینه آشنا شوید