صورت های مالی شرکت ها و تحلیل کانسلیم

127
127 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

یکی از مهمترین آیتم های تحلیل بنیادی، گزارشات سود و زیان شرکت ها می باشد که به صورت دوره های سه ماهه در سایت کودال ثبت می شود. تحلیل گر باید این گزارشات را برای دوره های اخیر سهم بررسی کند. وبسایت بورس تحلیل سود و زیان شرکت ها و درصد تغییرات هر دوره مالی را به صورت یک گزارش جامع ارائه می کند. استراتژی کانسلیم می گوید که باید دو دوره فصلی اخیر سهم درصد تورم فصلی را پوشش دهد و همچنین میزان سود آخرین دوره از چهار دوره قبل از آن بیشتر باشد. http://www.boursetahlil.com اینستاگرام و تلگرام: boursetahlil_com@