تخلف در انتخابات 88 صورت گرفته است اما تقلب هرگز

934

اصل صحبت های قالیباف در مورد فتنه 88 که افساد طلبان تنها بخشی از آن را (مانند ویدیوی قبل) منتشر می کنند.

طرفدار313
طرفدار313 429 دنبال کننده